Ustalenie szczegółowego planu modyfikacji strony

Ustalenie szczegółowego planu modyfikacji strony

25 stycznia 2021 0 przez admin

Nie ma wątpliwości co do tego, że firma musi mieć witrynę, która nie tylko przedstawia aktualne informacje i oferowane produkty, ale także powinna co jakiś czas odświeżyć wizerunek swojej wirtualnej wizytówki. Wymaga to nie tylko solidnej i wytężonej pracy, ale także skrupulatnie ułożonego harmonogramu działań uwzględniający wiele różnych kwestii. Wszystko musi być wykonane właściwie i z uwzględnieniem różnych kwestii technicznych.

Od spotkania do wypracowania detali

W pierwszej kolejności należy umówić się na spotkanie z osobami zajmującymi się nową wersją witryny, by wypracować ustalenia, które będą zrealizowane w najbliższym czasie za pomocą Flex 360 oraz uszczegóławiane w trakcie działań. W trakcie dyskusji przedstawiciel firmy, której tyczy się witryna, przedstawia oczekiwania dotyczące m.in. wyglądu wizualnego, ilości zakładek i ich zawartości, podziału prac między pracownikami agencji pracującymi nad witryną a osobami ze strony przedsiębiorstwa, terminów zakończenia poszczególnych etapów prac oraz kwestii technicznych umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony. Takich spotkań ma być kilka, by wszystkie działania były ułożone i uporządkowane.

Po uzyskaniu wszystkich danych przedstawionych przez Klienta, dział planistyczny analizuje wszystkie ustalenia i wraz z wszystkimi pracownikami zaangażowanymi w projekt ustala etapy działań oraz terminy ich realizacji, sposób wstawiania przesłanych materiałów, harmonogram płatności za wykonane działania, a także wiele innych istotnych szczegółów. Najpierw należy rozdzielić poszczególne zadania między działy i terminy ich wykonania oraz dać im dane kontaktowe do osób z firmy zlecającej działania, żeby można było na bieżąco ustalić istotne szczegóły wpływające na czas pracy oraz ilość ewentualnych poprawek. Trzeba brać pod uwagę ewentualność zmiany planów i w tym przypadku przedstawiciele Klienta muszą zgłosić ten fakt w odpowiednim momencie, żeby zminimalizować ryzyko jakichkolwiek komplikacji.

Istota ułożenia działań

Jeśli plan uwzględni wszystkie istotne szczegóły wpływające na prace nad projektem, to czas realizacji będzie krótszy, a czynności będą spokojniejsze i bardziej usystematyzowane m.in. dzięki systemowi Flex 360. Nie ma wątpliwości co do tego, że dyskusje na temat nowego wyglądu strony są trudne i wymagające wypracowania różnych kompromisów, gdyż nie zawsze uda się spełnić wszystkie wymagania stawiane przez Klienta. Lecz gdy ułoży się wszystkie elementy planu w odpowiedni sposób, to wszystkie istotne rzeczy nie umkną.