Czy remont biura bez przerywania funkcjonowania firmy jest możliwy?

Czy remont biura bez przerywania funkcjonowania firmy jest możliwy?

6 lipca 2019 0 przez admin

Wiele osób ma negatywne doświadczenia remontowe. Nawet odświeżenie małego pomieszczenia wiąże się przecież z przenoszeniem wyposażenia, pyleniem, gruzem, hałasem. A co, gdy musisz wyremontować całe biuro? Czy remont zawsze musi wiązać się z przerwą w jego funkcjonowaniu? Jak pracować w warunkach remontowych? Jeśli obawa o przestój powstrzymuje Cię przed wyremontowaniem biura – czytaj dalej!

Zaplanuj remont biura, a nie będzie on przeszkodą w pracy

Zdarza się, że firmy w nieskończoność odwlekają remont biura, bo obawiają się, że przez czas prac przedsiębiorstwo nie będzie funkcjonować, nie wyrobi się z terminami, a nawet utraci płynność finansową. Tymczasem przeprowadzenie remontu równolegle do bieżących prac Twojej firmy jest wykonalne!

„Kluczem jest rozsądne planowanie – mówi  specjalista z Interbiuro, firmy zajmującej się aranżacją i realizacją wnętrz biurowych. – Mowa tu zarówno o harmonogramie prac remontowych, jak i codziennych obowiązków pracowników firmy. Wraz z kolejnością prac ustala się także ich miejsce, tak aby załoga przedsiębiorstwa i ekipa remontowa pozostawały odseparowane. Najprawdopodobniej będzie to wymagało przeniesienia części wyposażenia i urządzeń” – to także należy uwzględnić w planach.

Na czas remontu warto też wydzielić ciągi komunikacyjne przeznaczone wyłącznie dla ekipy remontowej. Ważne, aby ta droga była przestronna i umożliwiała przenoszenie maszyn budowlanych oraz materiałów. Pracownicy firmy powinni w tym czasie korzystać może z mniej komfortowego, ale za to czystego i cichego przejścia. W ten sposób remont będzie praktycznie nieodczuwalny, bo obie strony nie będą się mijać ani wzajemnie sobie przeszkadzać. Biuro zostanie podzielone na strefę pracy i strefę remontu z osobnymi wejściami (o ile jest taka możliwość). Warto pamiętać, że zarówno zatrudnieni, jak i ekipa remontowa są tam, aby pracować, i wszyscy chcą mieć do tego jak najlepsze warunki.

Co sprzyja bezbolesnemu remontowi biura?

Aby remont biura poszedł gładko, wszyscy pracownicy firmy powinni być poinformowani o sytuacji i przeszkoleni w zakresie tego, gdzie mogą się poruszać, a jakie obszary będą dla nich niedostępne. Wszelkie problemy da się szybko rozwiązać, jeśli między ekipą remontową a pracownikami informacje przepływają swobodnie. Warto zaplanować komunikację, tak aby każdy wiedział, do kogo może się zwrócić w danej kwestii. Osoby pracujące w obiekcie powinny być informowane np. o przerwach w dostawach prądu czy wody z odpowiednim wyprzedzeniem, z kolei ekipa remontowa powinna uwzględniać czas pracy i w miarę możliwości szczególnie dolegliwe prace wykonywać popołudniami, a nawet nocą.

Remontowi biura może też sprzyjać termin. Najlepszy jest sezon urlopowy, kiedy pracowników jest mniej, więc łatwiej ich pomieścić na ograniczonej przestrzeni.

Twoim największym sprzymierzeńcem będzie pracownia projektowa wyspecjalizowana w realizacji przestrzeni biurowych. Możesz liczyć na jej wsparcie od planowania do sprzątania po remoncie.