Jednolity Plik Kontrolny – jakie zmiany? Kto musi go składać?

Jednolity Plik Kontrolny – jakie zmiany? Kto musi go składać?

5 września 2019 0 przez admin

Jednolity plik kontrolny (JPK) został wprowadzony 1 lipca 2016 roku przez Ministerstwo Finansów, które chciało uszczelnić polski system podatkowy. Biuro rachunkowe z Białegostoku poprowadzi jednolity plik kontrolny, tak, by wszystko było zgodne z obowiązującymi procedurami. Przeczytaj czym jest ten dokument.

Czym jest jednolity plik kontrolny i jak prowadzi go biuro rachunkowe z Białegostoku?

Jednolity plik kontrolny to nic innego jak księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych. Są one zapisane w odpowiednim formacie, a przekazywane na żądanie organu podatkowego. Biuro rachunkowe z Białegostoku tak poprowadzi JPK, by dokument zawsze był gotowy w razie gdy Urząd Skarbowy o niego poprosi.

Czy każdy przedsiębiorca musi prowadzić JPK? Wszystko zależy od samego podmiotu i jego struktury prowadzonej przy użyciu programu komputerowego. Program komputerowy jest tu rozumiany jako typowy program przeznaczony do fakturowania, ale sam MS Excel również może być za taki uznany. Warto tutaj dodać, co obejmuje JPK. a są to:

  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • ewidencja przychodów
  • wyciągi bankowe
  • faktury sprzedaży
  • magazyn

Biuro rachunkowe z Białegostoku i elektroniczne formy JPK

JPK został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w celu umożliwienia podatnikom przekazywania informacji do urzędów podatkowych. Elektroniczna forma pozwala czynności te wykonywać szybciej, ograniczyć ich koszty i zmniejszyć ich uciążliwość. To wszystko ma swoje znaczenie również dla skrócenia czasu kontroli podatkowej – urzędnicy mogą łatwiej wychwycić tak zwane puste faktury. Biuro rachunkowe z Białegostoku tak poprowadzi JPK, że wielokrotnie będzie można odstąpić od kontroli podatkowej. JPK obejmuje rozliczenie podatku od towarów i usług, ale także inne podatki i weryfikację ksiąg rachunkowych.

Biuro rachunkowe z Białegostoku jako pomoc dla przedsiębiorców przy JPK

JPK musi prowadzić każdy przedsiębiorca, który korzysta z programów komputerowych przy prowadzeniu firmowej księgowości. Od 1 lipca 2016 roku JPK muszą prowadzić duże podmioty, od 1 stycznia 2017 roku małe i średnie podmioty, a od 1 stycznia 2018 roku mikro przedsiębiorstwa. JPK muszą zatem wysyłać wszyscy podatnicy VAT czyli jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki jawne, spółki z o.o. Biuro rachunkowe z Białegostoku prześle JPK w takiej formie w jakiej plik jest wymagany. Obowiązująca jest forma elektroniczna, więc nie można pliku przekazać na zwykłym zewnętrznym nośniku danych. Oprócz tego plik musi mieć określoną formę i być potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jakie zmiany zostaną wprowadzone w jednolitym pliku kontrolnym?

Od 2020 roku ma być nowy jednolity plik kontrolny o nazwie JPK VDEK. Ma to związek ze zmianami przepisów w zakresie wysyłki tradycyjnej deklaracji VAT do urzędu skarbowego. Od 1 kwietnia 2020 roku dla dużych przedsiębiorstw oraz od 1 lipca 2020 roku dla pozostałych przedsiębiorców deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostaną zastąpione strukturą pliku JPK VDEK. Wynika stąd jasno, że od lipca 2020 roku JPK VDEK będzie podstawą rozliczania się mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Co więcej, JPK VDEK zastąpi także JPK VAT.

Czym jednak będzie JPK VDEK? Zastąpi on deklaracje VAT i JPK VAT. Dodatkowo plik będzie wzbogacony informacjami, które będą miały usprawnić pracę organów podatkowych. Co to oznacza dla podatników? Będa musieli co miesiąc wysyłac organom podatkowym ewidencyjna część pliku JPK VDEK. Natomiast Ci podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie z podatku VAT będa musieli co miesiąc wysłać plik JPK VDEK zawierający zarówno część ewidencyjną jak i deklarację.

Więcej informacji znajdziesz na stronie : http://bialystokbiurorachunkowe.pl/