Kontrakty futures – czym są i jak w nie inwestować?

Kontrakty futures – czym są i jak w nie inwestować?

23 marca 2023 0 przez admin

Kontrakty futures to jeden z rodzajów kontraktów terminowych, który pozwala inwestorowi zarabiać na przewidywaniu kursu instrumentu bazowego w przyszłości. Czym są dokładnie? Jak w nie inwestować? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Co to są kontrakty futures?

Jak wspomniano we wstępie kontrakty futures to jeden z rodzajów kontraktów terminowych (obok kontraktów forward), a co za tym idzie jeden z najpopularniejszych instrumentów pochodnych. Co to oznacza w praktyce? Otóż, instrumentem pochodnym jest mechanizm opierający się na konkretnym instrumencie bazowym. W przypadku kontraktów futures rolę instrumentu bazowego z reguły pełnią indeksy giełdowe, akcje, czy waluty. W praktyce inwestycja w kontrakty futures jest spekulacją, ponieważ polega na zawarciu pewnego rodzaju zakładu, którego przedmiotem jest kurs wspomnianego wcześniej instrumentu bazowego w przyszłości.

Jak działają kontrakty futures? Istotne w tym przypadku jest to, że stanowią one dwustronną umowę zawieraną przez dwóch uczestników rynku. W efekcie jeden z nich zobowiązuje się do zakupu ustalonej wcześniej ilości aktywów w przyszłości, a drugi zobowiązuje się do ich odsprzedaży. W praktyce inwestor kupujący otwiera tzw. długa pozycję, co oznacza, że oczekuje on na wzrost kursu aktywów w przyszłości, co pozwoli mu na nich zarobić. Sprzedający zajmuje natomiast tzw. krótką pozycję, co oznacza, że liczy na spadek kursu instrumentu bazowego, ponieważ tylko wówczas może zarobić. Ważne w tym przypadku jest to, że kontrakt terminowy zostanie rozliczony dopiero w określonym wcześniej dniu jego wykonania, ponieważ umożliwia to swobodny handel kontraktami. W praktyce możliwe jest wcześniejsze zamknięcie, ale wymaga ono zawarcia transakcji przeciwstawnej.

Jak inwestować w kontrakty futures?

Chcąc zacząć inwestować w kontrakty futures należy posiadać rachunek inwestycyjny, ponieważ tego typu konto umożliwia zakup oraz przechowywanie kontraktów terminowych. Po otwarciu konta maklerskiego wystarczy je zasilić, co pozwoli handlować kontraktami. Istotne w tym przypadku jest jednak to, by odpowiednio wybrać brokera, ponieważ oferty dostępnych na rynku rachunków inwestycyjnych znacznie się różnią. Czym zatem kierować się przy wyborze rachunku maklerskiego? Szczegółowe wskazówki w tym zakresie dostępne są w artykule przedstawiającym istotę wyboru brokera.

Kontrakty futures – rodzaje

Kontrakty futures to jak już wspomniano jedne z najpopularniejszych instrumentów bazowych. Warto zatem wiedzieć, że wyróżnić wśród nich można kilka rodzajów kontraktów, a kryterium podziału stanowi w tym przypadku instrument bazowy, na którym opiera się dany kontrakty. W efekcie są to:

  • kontrakty terminowe na akcje,
  • kontrakty terminowe na indeksy giełdowe,
  • kontrakty terminowe na waluty,
  • kontrakty terminowe na obligacje,
  • kontrakty terminowe na stopy procentowe,
  • kontrakty terminowe na surowce,
  • kontrakty terminowe na indeksy sektorowe, np. bankowy.

Podsumowując należy stwierdzić, że kontrakty futures są jednymi z najpopularniejszych instrumentów pochodnych. Popularność jest w tym przypadku efektem tego, że pozwalają one zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach wartości instrumentu bazowego, na którym się opierają.