Historia powstania wyszukiwarek cd.

Historia powstania wyszukiwarek cd.

5 kwietnia 2016 4 przez admin

Odnajdywanie referencji w indeksach Gophera było możliwe poprzez program Veronica i Jughead. Ten pierwszy opracowany został w 1992 roku przez Stevana Fostera i Freda Barrie na uniwersytecie Nevada. Jughead z kolei opracowany został w roku 1993 przez Rhetta Jonesa z uniwersytetu stanu Utah. Za jego pośrednictwem możliwe było przeszukiwanie tylko jednego serwera Gophera na raz. Oba te programy napisane zostały w celu przeszukiwania plików znajdujących się w indeksie Gophera, a odbywało się to poprzez wpisanie interesujących nas słów kluczowych.

W roku 1993 powstała pierwsza wyszukiwarka, która działa podobnie jak te współczesne. Nazywała się Wandex, a jej twórcą był Matthew Gray. Jego dzieło było pierwszym programem, który nie tylko tworzył indeks stron internetowych, ale też umożliwiał jego przeszukiwanie. Był on podwaliną wszystkich robotów wyszukiwarek dzięki zdolności przeszukiwania Internetu. Po jego powstaniu, ruszyła lawina kolejnych wyszukiwarek:

  • 1993 – Excite
  • 1994 – Yahoo!, Web Crawler, Lycous
  • 1995 – Infoseek, AltaVista
  • 1996 – Inktorni
  • 1997 – Ask Jeeves, Google
  • 1998 – MSN Search

Obecnie wyszukiwarki różnią się od swoich pierwowzorów w niewyobrażalnym wręcz stopniu. Pozwalają one na przeszukiwanie wielu rodzajów plików i dokumentów, nawet takich jak pdf. Wyszukiwanie możemy inicjować posługując się słowami używanymi w codziennych rozmowach. Sam mechanizm ustalania pozycji poszczególnych stron został udoskonalony poprzez dodanie dziesiątek a nawet setek czynników na nie wpływających. Trudno uwierzyć, że tak ogromny postęp osiągnięty został przez zaledwie 15 lat ich istnienia.